#

Useful Links & Resources

ऐनहरु

 1. Constitution of Nepal
 2. नेपालको संविधान
 3. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
 4. अन्तःशुल्क ऐन,२०५८
 5. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४
 6. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
 7. शिक्षा ऐन, २०२८
 8. कम्पनी ऐन, २०६३
 9. औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
 10. आयकर ऐन,२०५८
 11. मदिरा ऐन, २०३१
 12. मालपाेत ऐन, २०३४
 13. मूल्य अभिवृध्दि कर ऐन, २०५२
 14. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
 15. राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४
 16. लेखा परीक्षाण ऐन, २०७५
 17. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
 18. बिमा ऐन, २०४९
 19. संस्था दर्ता ऐन, २०३४
 20. सामयिक कर असुल ऐन,२०१२
 21. सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३
 22. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
 23. होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
 24. साझेदारी ऐन, २०२०
 25. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
 26. नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८
 27. आर्थिक ऐन, २०७६
 28. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
 29. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४
 30. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
 31. नेपाल कानून आयाेग, २०६३
 32. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
 33. लेखा परीक्षाण ऐन, २०७५
 34. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
 35. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४